Odkvapový systém Lindab Rainline  

 

RER.jpg
RER - podokvapový žľab

Žľab štvorcového prierezu veľkosti 135 mm, s rozvinutou šírkou 330 mm pri kalsickom polkruhovom žľabe.Žľab sa vyrába v dĺžke 4 m a je ošetrený obojstrannou povrchovou úpravou Elite.

 RERGH.jpg
RERGV / RERGH- Žľabové čelo štvorcové 

čelá hranatého žľabu. Rozlišuje sa ľavé a pravé. Montáž prebieha nasunutím, podtmelením a znitovaním.  

 REOK.jpg
REOK- žľabový kotlík štvorcový 

Kotlík pre hranatý žľab zabezpečuje prechod systému do okrúhleho zvodu. Kotlík je vyrábaný pre zvody v priemere 87 a 100 mm.

Hodnota H = 85 mm

 RERVI_RERVY.jpg
RERVI -Žľabový kút / RERVY - Žľabový roh

Žľabový kút / roh - k žľabu sa napája žľabovou spojkou RERSK alebo preložením, podtmelením a znitovaním. 

 REK_07_21.jpg
REK07/REK21  - Žľabový hák štvorocvý 

Štvorcové háky sa vyrábajú v dvoch dĺžkach. Veľkosť žľabu je 135 mm čo zodpovedá polkruhovému žľabu s rozvinutou šírkou 330 mm. 

 

 RERESK.jpg
RERSK - Žľabová spojka s tesnením štvorcová 

Žľabová spojka pre hranatý žľab sa montuje jednoduchým zaklapnutím na spoj žľabov.