Lindab logo
Bezplatná infolinka
053 39 13 000
Email
informacie@lindab.com
Fakturačná adresa
Lindab a.s.
Jamník 278, 053 22
IČO
36214604
DIČ
2020035061
IČ DPH
SK2020035061

Lindab SoundControl

Lindab SoundControl

 

Riešenie pre kľudný a zdravý spánok

Soundcontrol

je samolepiaca protihluková vrstva obmedzujúca vibrácie, respektíve hlučnosť neprofilovanej strešnej krytiny Lindab Click SRP. Aplikuje sa už vo výrobe na spodnú stranu neprofilovanej plochy krytiny.

Ako to funguje ?

Vrstva SoundControl funguje na jednoduchom princípe styku dvoch materiálov s rozdielnými mechanicko-fyzikálnymi vlastnosťami. Vrstva SoundControl absorbuje vibrácie plechovej krytiny. Toto obmedzenie vibrácií potom eliminuje hlučnosť krytiny.

Test hlučnosti

Testované hodnoty rozdielu hlučnosti boii merané simuláciou dopadajúceho dažďa na povrch strešnej krytiny v dvoch rôznych objektoch. Výsledok bol nameraný rozdiel 5 – 6dB medzi krytinou bez SoundControl a krytinou s aplikovaným SoundControl.

Porovnanie hlučnosti strechy 

 

s vrstvou a bez vrstvby SoundControl

Čo spôsobuje hlučnosť krytín a ako tomu zabrániť ?

 

U oceľových strešných krytín, ktoré nie sú vo svojej
ploche spevnené profiláciou (neprofilované strešné
krytiny) dochádza pôsobením okolných vplyvov,
obzvlášť vetrom, k možnosti vzniku vibracií a tým
pádom aj hluku. Obmedzenie vibrácií možno docie-
liť celoplošnou podporou neprofilovanej krytiny.

V niektorých prípadoch to však nemusí byť dosta-
čujúce a je potrebné využiť dodatočné systemové
riešenia. Pri krytine Lindab Click SRP je týmto
riešením protihluková vrstva SoundControl.

Kedy je potrebné aplikovať vrstvu SoundControl na krytinu Click SRP ?

 

– Pri montáži na neceleplošný podklad
– Pri montáži do skladby s nadkrokevným izolantom
– Pri obytnom podkroví a obytných priestoroch otvorených až do krovu

Ľudské ucho vníma pokles akustického tlaku o 6 dB ako zníženie hluku približne o 40%.