Odkvapový systém Lindab Rainline  

 

R.jpg
R - podokvapový žľab

Polkruhový pododkvapový žľab. Je vyrobený z obojstranne lakovaného plechu. Plnohodnotná ochrana je z vnútornej aj vonkajšej strany žľabu.

Vyrába sa vo veľkostiach 125 (r.š. 250mm), 150 (r.š.330mm)  a 190 (r.š.400mm)

Dostupné dĺžky sú: 2,4 a 6m
 SROR.jpg
SROR - Odtoková rúra

Zvodová rúra slúži k odvedeniu dažďovej vody. Vyrába sa v dĺžkach 2.5, 3 a 5m a priemeroch 87, 100 a 120 mm. Rúra je na konci zúžená. Pozdlžný spoj je falcovaný. 

 MST.jpg
MST - medzikus k odtokovej rúre

Mezikus k odtokovej rúre sa používa pre vloženie odtokovej časti medzi kolená v mieste odskoku od fasády.  Vyrovnává vzdialenosť medzi fasádou a žľabom. Rozdelením medzikusu na dva kusy získate dva mezikusy so zúžením v dĺžke 500 mm. Pokiaľ je odskok väčší ako 500 mm je potrebné použiť jeden medzikus na jeden odskok. Medzikus je na oboch stranách zúžený pre nasunutie  do kolena.

Dĺžka výrobku 1000 mm.

 RGT.jpg
RGT - žľabové čelo

Žlabové čelo. Naklepovacie čelo s EPDM tesnením. Tento nový typ sa líši v niekoľkých ohľadoch. Zásadná je ešte jednoduchšia montáž a veľmi dobrá tesnosť a pevnosť spoja. To zaručuje nový profil čela a tesnenia z EPDM materiálu so šírkou 20 mm! Čelo drží nekompromisne na svojom mieste. Čelo je univerzálne a je možné osadiť ho na ľavú i na pravú stranu podokvapového žľabu. Vyrába se vo veľkostiach 125 a 150 mm.

 RSK.jpg
RSK - Žľabová spojka 

Žľabová spojka RSK je jedným z kľúčových prvkov systému. Vďaka trvale pružnému zaklapnutiu je veľmi spoľahlivá a je schopna prenášať krútenie žľabu napr. pri namáhaní snehom. 

Pri použití spojky sa žľaby spájajú na zraz s medzerou 3-5 mm.  Vnútorné tesnenie je vyrobené z odolnej EPDM tesnenia. Spojku je možné prenýtovať do návalky žľabu.

 

 SOK.jpg
SOK - Žľabový kotlík

Žľabový kotlík Lindab je majstrovksým kúskom sortimentu. Inštaluje sa zaháknutím na zadnú stranu žľabu a zaklapnutím prevlečenej spony za návalku žľabu. Kotlík je možné umiestniť na ľubovoľnom mieste žľabu, kde je potrebné najskôr vytvoriť otvor pre odtok vody.  

Kotlíky sa vyrába v týchto rozmeroch: (veľkosť žľabu / veľkosť odtoku) :

125/87mm, 125/100mm

150/100mm, 150/120mm

190/120mm

 KFK.jpg
KFK - Hák so zaklapovacím uchytením na rímsu

Zaklapovací hák určený pre montáž na zvislú plochu.

Vyrába se vo veľkostiach 125 a 150 mm.

 

 K33.jpg
K33 - Žľabový hák s príchytným jazýčkom

Klasický hák s jazýčkom.
Vyrába sa v troch dĺžkach a veľkostiach 125, 150 a 190 mm. 

Dĺžka háku je 330 mm.

 

 KFL.jpg
KFL - Žľabový hák so zaklapovacím jazýčkom 

Zaklapávacie žľabové háky patria medzi jednoduché a obľúbené riešenie. U týchto hákov treba ustrážiť perfektné zarovnanie hákov. Ak sú háky v osi, drží žľab pevne a spoľahlivo. Žľab je možné kedykoľvek demontovať.

K dispozícii je vo veľkostiach 125 a 150 mm, dĺžka 196 mm. 

 SSK.jpg
SSK - Nastaviteľný žľabový hák

K dispozícií je vo veľkostiach 125 a 150 mm. 

 KFL35.jpg
KFL35 - Žľabový hák so zaklapovacím uchytením  

K dispozícií je vo veľkostiach 125 a 150 mm. Dĺžka háku je 350 mm. 

 K21.jpg
K21 - Žľabový hák s príchytným jazýčkom 

K dispozícií je vo veľkostiach 125 a 150 mm. Dĺžka háku je 210 mm. 

 STAG.jpg
STAG  - Úchytka žľabu 

Úchytka žľabu. Tento držiak sa používa pre posilnenie pevnosti žľabu. Montuje sa na krokvu ešte pred montážou krytiny. Táto úchytka nenahrádza plnohodnotné snehové zábrany. 

 BK.jpg
BK - Koleno odtokového potrubia 

70° odtokové koleno. Je určené pre napojenie kotlíka a odtoku. SPodná časť je zúžená pre pohodlné zasunutie do odtoku. Pozdlžný spoj kolena je falcovaný. Prvok je plnohodnotne lakovaný z vonkajšej i vnútornej strany.

 UTK.jpg
UTK - Výtokové koleno 

Výtokové koleno pre zvedenie dažďovej vody na terén. Koleno je vybavené zaobleným zakončením v mieste výtoku vody a rozšírením v hornej partií. Môže sa tak nasunúť na skrátený odtok. Koleno sa pripební nitom. 

Vyrába sa vo veľkostiach: 87, 100 a 120 mm

 SSVH.jpg
SSVH  - Objímka na priskrutkovanie 

Objímka rúry na priskrutkovanie. Používa sa všade tam, kde nie je možné použiť nabíjací tŕň. Typicky sú to drevené, plechové alebo cetrisové fasády. Objímka sa zaisťujú zaklapnutím. Falc odtokovej rúry sa musí umiestniť do žliabku v zadnej časti objímky.  

Vyrábané priemery: 87, 100, 120 mm

 SSV.jpg
SSV - Objímka rúry k tŕňu SST

Zaklapovacia objímka SSV sa používa v kombinácií s tŕňom SST. Odtok sa zaisťuje jednoduchým zaklapnutím. 

Vyrába sa v rozmeroch: 87, 100, 120 mm. 

 RT.jpg
RT - Zachytávač nečistôt 

Lapač nečistot RT sa umiestňuje do spodných častí zvodu. Prietokom dažďovej vody dochádza k zachtávaniu nečistôt. Vďaka umiestneniu je možné nečistoty kedykoľvek odstrániť. Zachytávač je vyrobený z HD plastu a je vo farbe odkvapového systému. Vyrába sa v univerzálnej veľkosti pre osadenie všetkých veľkostí zvodov. Redukcia MRT sa osadzuje na spodnú časť RT a umožňuje nepojenie na ďalšiu odvodňovaciu súsatvu. 

 FILTRACNA VLOZKA.jpg
DVSIL - Filtračná vložka

Nerezové sitko DVSIL sa vkladá do liatinového odtoku a zachytí sa za jeho okraje. Sitko sa kombinuje s výrobkom BUTK, ktorý sa nad sitko napája. Pre vyčistenie sitka stačí vysunúť BUTK hore a sitko vybrať. 

 RVI_RVY.jpg
RVI Žľabový kút RVY - Žľabový roh

Žlabový kút/ vnútorný roh Lindab je vyrobený z jedného kusu. Nehrozí tak praskanie alebo rozlomenie v zimnom období. Spojením so žľabom sa uskutočňuje spojakmi RSK aôebo preložením a nitovaním.

 RGV.jpg
RGV / RGH - Žľabové čelo

Špeciálne žľabové čelá pre veľkosti 150 a 190 mm. Montujú sa nasunutím, tmelením a prinitovaním. Vhodné pre veľmi zaťažené systémy hlavne rozmer 190 mm, kde iné čelá nie sú k dispozícií. Rozlišuje sa pravé a ľavé.

 FUTK.jpg
FUTK - Výklopná odbočka do sudu 

Nastaviteľná klapka umožní zviesť dažďovú vodu mimo odtok. Na otvorenú klapku je možné nasadiť odtokovú rúru a odbočku tým predĺžiť. Pri zatvorenej klapke funguje výrobok ako klasický odtok. 

Vyrába sa vo veľkostiach: 87 a 100 mm

 GROR.jpg
GROR - Vetvenie odtokových rúr

Uhol 50°a 80°

 VATK.jpg
VATK - Zberný lievok k odtokovej rúre

Lievik VATK je použiteľný tam, kde je potrebné združovať väčšie množstvo odtokov do jedného. Môže tiež združovať vodu vytekajúcu priamo zo žľabu. 

 OSKR.jpg
OSKR - Zábrana proti preliatiu žľabu - rovina

Ochrana proti preliatiu je prvok užitočný v miestach, kde do žľabu vteká väčšie množstvo vody, napr. z úžľabia alebo vikiera. Ochrana proti preliatiu zvládne zachytiť i zvýšený prietok a smeruje ju do žľabu. 

 SRORM.jpg
SRORM  - Prvok k napojeniu odtokovej rúry

Výrobok SRORM je použiteľný pri napojenií odtokov rovnakých priemerov, ktoré vďaka skráteniu nie sú na konci zúžené. Prvok napojenia zaisťuje bezpečné spojenie a zasunutie odtokov. 

Vyrába sa vo veľkostiach: 87 a 100 mm

 SOKN.jpg
SOKN - Odskok odtokovej rúry 

Odskok odtokovej rúry je primárne určený pre odskok v mieste sokla a pod. Osové vybočenie odtoku je 100 mm.

Vyrába sa vo veľkostiach: 87 a 100 mm

 MRT.jpg
MRT - Objímka zachytávača nečistôt

HD - Etenplast

 SLS.jpg
SLS - Samočistiaci lapač nečistôt

HD - Etenplast

 BUTK.jpg
BUTK - Spodný diel odtokovej rúry 

vyústenie do kanalizácie