Sendvičové panely

Moderne podnikanie si vyžaduje rýchle a efektívne stavby, ktoré spĺňajú funkčné, bezpečnostné, ekologické, ale aj estetické požiadavky európskych noriem. Realizátori stavieb našli riešenie – je nim sendvičový program Lindab. V priebehu niekoľkých týždňov tak vyrastie vysoko kvalitný objekt, v ktorom je možne okamžite začať výrobu alebo produkciu. Trapézový program je využívaný aj v iných oblastiach, napr. pri výstavbe zimných štadiónov a športových zariadení. Sendvičové panely s kovovým plášťom sa používajú v stavebníctve už niekoľko rokov. Základným cieľom vývoja sendvičových panelov bolo poskytnúť stavebníctvu také prefabrikovane systémy ľahkého oplaštenia budov, ktoré by spĺňali požiadavky ochrany pred poveternostnými podmienkami a požiadavky stavebných predpisov v oblasti bezpečnosti stavebných konštrukcii, tepelnej izolácie, protipožiarnej ochrany, zvýšenej odolnosti a rýchlosti montáže.

Výhody sendvičových panelov:

Vysoká kvalita panelov a namontovaného opláštenia, čím sa zvyšuje hodnota základného majetku. Panely sú vyrobené zo surovín prvej kvality na technicky dokonalej výrobnej linke.

Moderná konštrukcia – lepší vzhľad a široký výber farieb.

Jednoduchá aplikácia v procese projektovania stavby, vhodné pre kombináciu s inými materiálmi, široký výber štandardných dĺžok a hrúbok panelov, rôzne profilovanie obkladov.

Požiarna bezpečnosť – podľa celoštátnych stavebných predpisov a noriem, predpisov o protipožiarnej ochrane a požiadaviek poisťovacích spoločností.

Skrátený čas montáže v porovnaní s tradičnými materiálmi, navyše jednoduchá a rýchla výroba panelov na zákazku a zjednodušené plánovanie stavebných prác na základe kompletnej technickej dokumentácie.

Spoľahlivá tepelná izolácia – chráni pred prenikaním vlhkosti, výskytom tepelných mostov, vznikom kondenzačných oblastí vnútri objektu.

Tesnosť konštrukcie – znižuje náklady na údržbu budovy, spotrebu energií a emisie CO2.

Akustika a ochrana proti hluku – spĺňa požiadavky hygieny práce a normalizované akustické požiadavky.

Nízka hmotnosť opláštenia nezvyšuje nároky na prierezy nosných konštrukcií, navyše určité úspory predstavuje skutočnosť, že nie je potrebné používať ťažké stavebné mechanizmy.

Bezpečnosť práce – štrukturálne bezpečné a čiastočne odolné voči poškodeniu.

Doplnkové prvky – klampiarske prvky, tesnenia a spojovacie prvky.

Informácie o sendvičových paneloch:

Katalóg lindab sendvičové panely.pdf

Katalóg trapézový program 2012.pdf

Katalóg produktov lindab.pdf