Lindab logo
Bezplatná infolinka
053 39 13 000
Email
informacie@lindab.com
Fakturačná adresa
Lindab a.s.
Jamník 278, 053 22
IČO
36214604
DIČ
2020035061
IČ DPH
SK2020035061

Snehové zábrany

Snehové zábrany Lindab

myslíme na Vašu bezpečnosť

 

Snehové zábrany sú doporučené a častokrát predpísané v projekte stavby. V našej ponuke nájdete dva typy snehových zábran – rúrkové a doskové.

Snehové zábrany rúrkové sú tvorené dvojicou rúrok s priemerom 32 mm. Dĺžka rúrok je 3 m  a konce sú prispôsobené pre vzájomné napojenie zasunutím. Rúrky sú osadené do konzol, ktoré sa rozlišujú podľa druhu krytiny.

Snehové zábrany doskové s dĺžkou 3 m  sú určené do extrémnych snehových pásiem a horských oblastí. Snehové zábrany sú dodávané pozinkované, alebo farebné.

vysoká účinnosť
vysoká kvalita surovín
široké produktové portfólio

UPOZORNENIE!

Maximálny povolený rozstup konzol je 1 200 mm!

 

Príklad:

Sklon strechy 18°, snehové zaťaženie (podľa snehovej mapy) 1,5 kN/m2. Maximálny rozstup jednotlivých radov snehových zábran je teda 13 m. Pre strechy, ktorých dĺžka je väčšia ako uvádzaný rozstup je potrebné osadiť dva alebo viac radov zachytávačov, ktoré budú od seba vzdialené max. 13m.

Dimenzačná tabuľka snehových zábran

Tabuľka zobrazuje údaje potrebné pre správne navrhnutie rozostupu konzol a jednotlivých radov snehových zachytávačov. Snehové zábrany sa umiestňujú na koniec strechy, cca 300 mm od odkvapovej hrany. Pri strechách s veľkým presahom musia byť zábrany osadené približne nad zvislou rovinou obvodovej steny budovy.