Podmieky súťaže

 • Princíp súťaže spočíva v zaslaní súťažnej fotky, ktorá zachytáva strešný systém značky Lindab.
 • Súťaž je určená realizátorom, montážnikom, klampiarom ako aj majiteľom stavieb s použitím produktov značky Lindab.
 • Stavba na súťažnej fotke musí byť dokončená, vrátane krytiny a fasády. 
 • Na fotografii musí byť zrejmé, že použité produkty sú značky Lindab.
 • Fotka nesmie byť rozmazaná a musí zachytávať aspoň 75% stavby.
 • Ak ste zaregistrovaný vo vernostnom programe Lindab, za každú uverejnenú fotku Vám pripíšeme 100 bodov.
FOFO_Lindab1.jpg

Spôsob žrebovania

 • Súťaž trvá od 1.4.-30.11.2016
 • V mesiaci jún a august žrebujeme jedného víťaza, ktorý získa záhradný plynový gril v hodnote 350 €.
 • V novembri bude zo všetkých prihlásených fotiek vylosovaná jedna víťazná fotka – „Strecha roka“. Výherca obdrží poznávací zájazd do Londýna, pre dve osoby, v hodnote 700 €.
 • Realizátor víťaznej fotky „Strecha roka“ bude označený ako „Strechár roka“ a zverejnený na webovej stránke www.stresnysystem.sk .
 • Žrebovanie súťažnej fotky „Strecha roka“ prebehne za účasti komisie zloženej z členov Lindab partnerov a zástupcov organizačného tímu Lindab. 
 • Všetky súťažné ako aj výherné fotky budú zverejnené na stránke www.stresnystem.sk.
 • Fotky je možné prihlasovať cez prihlasovací formulár na webovej stránke www.stresnysystem.ska to vyplnením povinných polí a priložením súťažnej fotky alebo zaslaním fotky s popisom a kontaktnými údajmi na emailovú adresu: sutaz@lindab.sk
 • Nie je podmienkou, že súťažné strechy musia byť z realizácie aktuálneho roku. Do súťaže môžu byť prihlásené aj stavby realizované od roku 2010.
 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nevyžrebovať víťaznú fotku s danom mesiaci, pokiaľ prihlásené fotky nespĺňajú kritéria a podmienky súťaže.
 • V prípade, že do súťaže bude prihlásená tá istá stavba viac krát, do úvahy bude braná tá, ktorá bude zaregistrovaná ako prvá.

Ochrana osobných údajov a súhlas s uverejnením prihlásených materiálov 

Vyplnením a zaslaním prihlášky do súťaže „Strecha roka“ dáva súťažiaci člen súhlas s uverejnením súťažných a výherných fotiek na webových stránkach spoločnosti Lindab a.s. bez nároku na odplatu. Taktiež súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité len pre interné účely spoločnosti Lindab a.s. . Tá sa zaväzuje, že údaje nebudú zneužité ani poskytnuté tretím stranám.

FOFO_Lindab.jpg