Bezpečnostné prvky

 

ktwalk.jpg

KTWALK - Lávka

Lávka s vysekávanou pochôdznou plochou, pre zaistenie bezpečného pohybu i v zimných mesiacoch. Okraje lávky sú zaoblené. Nedochádza tak k poškodeniu viazacieho lana v prípade pádu. Dĺžka lávky je 3400mm. Maximálny rozstup nosnej konzoly je 1200mm.

 kthapo.jpg

KTHAPO - Stĺpik zábradlia

Spoločne s rúrkami a spojkami zábradlia tvoria stĺpik KTHAPO kompletné zábradlie lávky.

 kthapi.jpg

KTHAPI - Rúrka zábradlia

Rúrka určená výhradne pre zábradlie lávky. Dĺžka 3000 mm. (Nedá sa použiť ako rúrková snehová zábrana)

 kthend.jpg

KTHEND Koncová zábrana lávky

Koncová zábrana je určená k zabezpečeniu čela lávky, pre zamedzenie pádu týmto priestorom.

 kthjke.jpg

KTHJKE Horná spojka zábradlia a stĺpika

Tvarovka slúži ku kolmému napojeniu stĺpiku zábradlia a rúrky zábradlia.

 kthjk.jpg

KTHJK Stredová spojka zábradlia a stĺpika

Prvok pre krížové pripevnenie vodorovnej stredovej rúrky zábradlia k stĺpiku zábradlia KTHAPO.

 kthpow.jpg

KTHPOW Spona stĺpika zábradlia

Spona pre pripevnenie stĺpika zábradlia k pochôdznej lávke KTWALK

 

 ktuwco.jpg

KTUWCO Horná konzola lávky

Konzola KTUWCO slúži k uhlovému nastaveniu a pripevneniu lávky v rozsahu 0 - 45°.

 

 ktfls.jpg

KTFLS  Univerzálna konzola pre plechové krytiny

Kratšia konzola pre montáž na profilovanú plechovú krytinu s kratším modulom 350mm, MEGA a IDEAL. Montáž je možná tiež na všetky druhy trapézových plechov. Priložené sú tesniace vymedzovacie podložky a skrutky pre montáž do drevených lát.

 ktopfs.jpg  KTFLS UNI protikus pre falcované krytiny
 ktpipe.jpg

KTPIPE Snehová zábrana rúrková

Rúrka pre zachytávače snehu. Konce rúrky sú tvarované pre vzájomné zasunutie, spojky nie sú potrebné. Rúrky sa fixujú proti posunutiu samoreznou skrutkou zavŕtanou do rúrky v mieste konzoly.

 ktsnfe.jpg

KTSNFE Snehová zábrana dosková

Snehová dosková zábrana s dĺžkou 2500 mm. Montuje sa na konzolu KTSSSF.

 ktsssg.jpg

KTSSSF - UNI konzola pre doskové snehové zábrany

Konzola pre montáž doskových snehových zábran na profilované plechové krytiny s modulom 350mm.

 ktladd.jpg

KTLADD Rebrík

Rebrík je vhodný pre montáž na plochu strechu alebo na stenu. Dostupné dĺžky sú 1200, 2400, 3000, 3600 a 4200mm. Rebrík je na konci prispôsobený pre vzájomné zasunutie bez nutností použitia spojok.

 kthara.jpg

KTHARA Okrúhle madlo rebríka

Okrúhle madlo sa inštaluje na horný koniec rebríka a slúži k bezpečnému výstupu a pohybu v koncovej časti rebríka.

 kthrcl.jpg

KTHRCL Spodné okrúhle madlo rebríka

Spodné dokončenie okrúhleho madla rebríka KTHARA. Kotví sa do bočnice rebríka a do madla.

 ktssab.jpg

KTSSAB Lamela ochranného koša rebríka

Lamela je spojnicou obruče ochranného rebríka a zabraňuje pádu osôb pri použití rebríka.

 ktcsab.jpg

KTCSAB Obruč ochranného koša rebríka

Základný prvok ochranného koše. Kotví sa do bočníc rebríka.

 ktstr.jpg

KTSTR Zosilnenie konzoly pre montáž na stenu

Špeciálne tvarovaný prvok pre zosilnenie spoja konzoly rebríka a steny. Objímka sa inštaluje na oválny prierez konzoly a prostredníctvom pripravených otvorov sa celý prvok pripevní do steny.

 ktwaco.jpg

KTWACO Konzola rebríka

Oválny profil so základňou. Základňa sa kotví od steny. Voľný koniec konzoly je osadený objímkou rebríkovej konzoly KTCOKN.

 ktcokn.jpg

KTCOKN Objímka rebríkovej konzoly

Špeciálny prvok pre napojenie rebríka a kolmej konzoly. Profilácia objímky umožňuje kolmé napojenie.
Objímka sa dodáva v rozvinutom tvare.

 ktcola.jpg

KTCOLA Spojka stenového a strešného rebríka

Spojka KTCOLA slúži k spojeniu madla stenového rebríka a nadväzujúceho strešného rebríka. Dodáva sa v rozvinutom stave. Po ohnutí v zoslabnutej časti vzniká prvok v tvare U.

 ktclpr.jpg

KTCLPR Zábrana lezenia

Bezpečnostný výrobok sa upevňuje na spodnú časť rebríka a zabraňuje nepovolaným osobám rebrík používať.

 ktlate.jpg

KTLATE Držiak rebríka pre profilovanú plechovú krytinu

Držiak sa používa pre pripevnenie rebríka do profilovaných plechových krytín, ale aj do ostatných druhov krytín. Upevnenie do iných krytín než krytín Lindab konzultujte s technickým oddelením Lindab.

 ktsaho.jpg

KTSAHO Oko kotvenia

Oko kotvenia pre zaistenie pracovníka pomocou bezpečnostného lana. Ide o prestupový, tesniaci prvok. Dodáva sa v troch šírkach oka, 190, 390 a 590 mm.

Katalóg bezpečnostné prvky striech Lindab Safety.pdf

Katalóg produktov Lindab.pdf