Strešné doplnky

Kompletný strešný systém a strešné doplnky

 

komplet_stresny_system.jpg
A ukončovací hrebenáč I zachytávač snehu
B hrebenáč I zachytávač snehu sedlový
C hrebenáč s ventilačným otvorom J vetrací hrebeň
D čelo hrebenáča K ochranná vetracia mriežka
E odkvapové lemovanie L ochranný vetrací pás Lindab Roll
F záveterná lišta základná M paropriepustná kontaktná fólia
G úžľabie N profilový tesniaci pás
H prestupová manžeta    

 

Strechu netvorí len strešná krytina, ale aj veľmi dôležité strešné doplnky a príslušenstvo. Presvedčte sa, či bude Vaša nová strecha obsahovať potrebné klampiarske, odvetrávacie a tesniace prvky, dostatočné množstvo skrutiek a samozrejme vhodnú podstrešnú fóliu. Vyhnete sa tak riziku a možným problémom, čo bude v konečnom dôsledku pre Vás znamenať ušetrené peniaze. Mnoho predajcov krytín sa snaží Vaše peniaze šetriť práve tu, čo je v skutočnosti ich najväčší omyl.

Strešný systém musí byť kompletný, aby plnil 100%-ne svoju funkciu. Pri kúpe strešnej krytiny buďte náročný či už z hľadiska funkčnosti, tepelnotechnických vlastností alebo z pohľadu designu. Kompromisy tu nie sú na mieste.

Vo svete striech pribudlo množstvo vylepšení a kvalita materiálu, pre ich výrobu, sa posúva míľovými krokmi vpred. Kvalitní výrobcovia dnes ponúkajú kompletné strešné systémy, ktoré majú technicky a konštrukčne doriešený každý detail. Pod strechu nesmie preniknúť ani kvapka vody, takže anténa či konzola prestupujúca cez strechu už nie je problém. Vhodná strešná priechodka dokonale kopíruje tvar strechy čím zabezpečí maximálnu izoláciu v tomto mieste.

Dôležitú úlohu na streche zohráva snehová zábrana, ktorá zabraňuje zosuvu snehu zo strechy najmä tam, kde sneh môže ohroziť zdravie ľudí či spôsobiť škodu na majetku. Pri jej návrhu je potrebné brať do úvahy sklon strechy, jej dĺžku, tvar a snehové zaťaženie oblasti, kde sa stavba nachádza.

Neodmysliteľnou a veľmi dôležitou súčasťou strešného systému je kontaktná vysokodifúzna fólia, ktorej úlohou je prestup vodných pár z podkrovia a súčasne odvádzať vzniknutý kondenz z podstrešných priestorov. V prípade, že sa fólia vynechá, znižuje sa životnosť krovu a podkrovia.

Tu je len ukážka celej „skladačky“ strešného systému. Ak sa však nejaká jej časť vynechá, naruší sa jej celková funkčnosť.

Nezabúdajte, že strecha musí odolať nárazom vetra, snehu a iným negatívnym vplyvom. Pri kúpe strešnej krytiny a strešných doplnkov si určite nechajte poradiť odborníkmi.