Lindab logo
Bezplatná infolinka
053 39 13 000
Email
informacie@lindab.com
Fakturačná adresa
Lindab a.s.
Jamník 278, 053 22
IČO
36214604
DIČ
2020035061
IČ DPH
SK2020035061

Technické údaje strešných a stenových rebríkov

Strešné a stenové rebríky

KTLADD – Rebrík

Rebrík je vhodný pre montáž na rovinu strechy alebo na stenu. Dostupné dĺžky sú 1 200, 2 400, 3 000, 3 600 a 4 200 mm. Rebrík je na konci prispôsobený pre vzájomné zasunutie bez potreby použitia spojok. Rebríky sa spájajú pomocou skrutiek M8 x 40, ktoré sú súčasťou balenia.

KTHARA – Okrúhle madlo rebríka

Okrúhle madlo sa inštaluje na horný koniec rebríka a slúži k bezpečnému výstupu a pohybu v koncovej časti rebríka

KTHRCL – Spodné madlo rebríka

Spodný diel okrúhleho madla rebríka KTHARA sa kotví do bočnice rebríka do madla.

KTSSAB – Lamela ochranného koša rebríka

Lamela je spojnicou obruče ochranného rebríka a zabraňuje pádu osôb pri jeho použití.

KTCSAB – Obruč ochranného koša rebríka

Základný prvok ochranného koša, ktorý sa kotví do bočníc rebríka. Pre vytvorenie koša je potrebných 7 lamiel KTSSAB.

KTWACO – Konzola rebríka

Oválny profil so základňou. Základňa sa kotví do steny. Voľný koniec konzoly je osadený do objímky rebríkovej konzoly KTCOKN. Dostupné v dĺžkach 200, 750, 1 000 a 1 200 mm.

KTSTR – Zosilnenie konzoly rebríka pre montáž na stenu

Špeciálne tvarovaný prvok pre zosilnenie spoja konzoly rebríka a steny. Objímka sa inštaluje na oválny prierez konzoly a prostredníctvom pripravených otvorov sa celý prvok pripevní do steny.

KTCOKN – Objímka rebríkovej konzoly

Špeciálny prvok pre napojenie rebríka a kolmej konzoly. Profilácia objímky umožňuje kolmé napojenie. Objímka sa dodáva v rozvinutom tvare.

KTCOLA – Spojka stenového a strešného rebríka

Spojka KTCOLA slúži k napojeniu madla stenového rebríka a nadväzujúceho strešného rebríka. Dodáva sa v rozvinutom stave. Po ohnutí v zoslabenej časti vzniká prvok v tvare „U“.

KTCLPR – Zábrana lezenia pre spodnú časť rebríka

Bezpečnostný prvok sa upevňuje na spodnú časť rebríka a zabraňuje nepovolaným osobám rebrík používať.

KTLATE – Držiak rebríka pre profilovanú plechovú krytinu

Držiak sa používa pre upevnenie rebríka do profilovaných plechových krytín, ale aj do ostatných druhov krytín. Dodáva sa vrátane podložiek a skrutiek do dreva. Upevnenie do iných krytín než krytín LINDAB konzultujte, prosím, s technickým oddelením Lindab.

KTSAHO – Oko kotvenia

Oko kotvenia pre zaistenie pracovníka pomocou bezpečnostného lana. Ide o prestupový, tesniaci prvok. Dodáva sa s dĺžkou skrutky: 160, 390 mm.

KTLASS + KTOPFS – Držiak rebríka pre krytinu so stojatou drážkou

Držiak sa používa pre upevnenie strešného rebríka KTLADD a v kombinácií s protikusom KTOPFS je vhodný pre priame osadenie konzoly na falcovanú krytinu Seamline resp. krytinu Click. Spojovacie skrutky M8 sú súčasťou balenia. Pre stabilizáciu rebríka sa po bočných stranách umiestňujú konzoly KTLATE.