Lindab logo
Bezplatná infolinka
053 39 13 000
Email
informacie@lindab.com
Fakturačná adresa
Lindab a.s.
Jamník 278, 053 22
IČO
36214604
DIČ
2020035061
IČ DPH
SK2020035061

Zachytávače snehu Lindab

Snehová zábrana rúrková z rady Lindab Safety

2

Rúrková snehová zábrana (KTPIPE) je uchytená v konzole určenej pre všetky typy plechových strešných krytín ako aj pre trapézový plech Lindab, čím tvoria systém pre zachytávanie snehu na strechách. Rúrky sa fixujú proti posunutiu samoreznou skrutkou zavŕtanou do rúrky v mieste konzoly. Táto snehová zábrana je určená do všetkých snehových pásiem, ale najmä do extrémnych horských oblastí. Typ a počet snehových zábran sa navrhuje podľa snehového pásma (dané normou).

Snehová zábrana dosková z rady Lindab Safety

2-2

Snehová dosková zábrana (KTSNFE) s dĺžkou 2 500 mm, je uchytená metrickou skrutkou M8 o konzolu KTSSF, ktorá je určená pre všetky typy plechových strešných krytín ako aj pre trapézový plech Lindab, čím tvoria systém pre zachytávanie snehu na strechách. Táto snehová zábrana je určená do všetkých snehových pásiem, ale najmä do extrémnych horských oblastí. Typ a počet snehových zábran sa navrhuje podľa snehového pásma (dané normou).

Tabuľka zaťaženia

Poznámka:
Hodnoty v tabuľke uvádzajú vzdialenosť jednotlivých radov v metroch.

Dimenzačná tabuľka

Tabuľka zobrazuje údaje potrebné pre správne navrhnutie rozstupu konzol a jednotlivých radov snehových zachytávačov. Snehové zábrany sa umiestňujú na koniec strechy, cca 300 mm od odkvapovej hrany. Pri strechách s veľkým presahom musia byť zábrany osadené približne nad zvislou rovinou obvodovej steny budovy. Snehové zábrany sú dodávané pozinkované alebo s vrstvou farebného polyesterového laku.

Sneholap korunkový

3

Tento ty p snehových zachytávačov je určený pre snehové pásma č. 1. 2. a 3. a používa sa pri profilovaných plechových strešných krytinách (Lindab Mega, Maxima, Profil, Goodlock, Topline). Pre jeho uchytenie sa používajú farmárske skrutky s rozmerom 4,8 x 20mm vo farbe zachytávačov. Sneholapy sa montujú výlučne do vrchnej vlny krytiny, odkiaľ voda bezpečne steká do spodnej časti vlny. Pre zaistenie absolútnej izolácie je určené EPDM tesnenie, ktoré sa vkladá pod sneholap.

Sedlový zachytávač

3-2

Tento snehový zachytávač je určený pre stavby situované v snehovom pásme č.4 a 5, čo sú považované za extrémne oblasti. Je vybavený oceľovou výstuhou, čím sa zvyšuje jeho odolnosť voči náporu snehu. Jeho čistá krycia šírka je 1,9 m. Je určený pre všetky typy strešných krytín a trapézového systému Lindab. Ukotvuje sa na krytinu (do každej vrchnej vlny krytiny) pomocou farmárskych skrutiek s rozmerom 4,8 x 20 mm (spodná hrana zachytávača), 4,8 x 60 mm a 4,8 x 80 mm (vrchná hrana zachytávača až do strešnej laty za použitia stužujúceho uholníka). Pri strechách s veľkým presahom musia byť zábrany osadené približne nad zvislú rovinu obvodovej steny budovy. Pri montáži sneholapov je potrebné použiť tesnenie EPDM s rozmerom 3×25 mm, ktoré sa vkladá medzi sneholap a krytinu.

Spôsoby rozmiestnenia

Spôsob rozmiestnenia pre šikmé strechy so sklonom od 5°do 45° s
dĺžkou krokvy do 5m:

Pre 1. a 2. Snehové pásmo je spôsob rozmiestnenia rovnaký- v dvoch radoch nad sebou, (prvé dva rady od odkvapovej hrany) striedavo nad každú štvrtú spodnú vlnu.
Pre snehovú oblasť č.3 je spôsob rozmiestnenia snehových zachytávačov obdobný, pri zvýšenom počte sneholapov na bežný meter a to v dvoch radoch nad sebou, (prvé dva rady od odkvapovej hrany) striedavo nad každú druhú spodnú vlnu.
Pre stavby situované v snehovom pásme č. 4 a 5 sa odporúča použiť sedlový zachytávač, ktorý sa uchytí na strešnú krytinu
v jednom rade

Spôsob rozmiestnenia pre šikmé strechy so sklonom od 5°do 45° s
dĺžkou krokvy do 7 m:

Pre 1. a 2. snehové pásmo je spôsob rozmiestnenia rovnaký, a to v dvoch radoch nad sebou, (prvé dva rady od odkvapovej hrany ) striedavo nad každú štvrtú spodnú vlnu a dvoch radoch nad sebou, (v strede dĺžky krokvy) striedavo nad každú štvrtú spodnú vlnu. Celkom 4 rady s dvojnásobným počtom zachytávačov.
Pre snehovú oblasť č.3 je spôsob rozmiestnenia snehových zachytávačov obdobný, pri zvýšenom počte sneholapov na bežný meter, a to v dvoch radoch nad sebou, (prvé dva rady od odkvapovej hrany) striedavo nad každú druhú spodnú vlnu a dvoch radoch nad sebou, (v strede dĺžky krokvy) striedavo nad každú štvrtú spodnú vlnu. Celkom 4 rady s dvojnásobným počtom zachytávačov. Pre stavby situované snehovom pásme č. 4 a 5 sa odporúča použiť sedlový zachytávač, ktorý sa uchytí na strešnú krytinu.

Výpočet:

Príklad:

Dĺžka hrany strechy pri odkvape je 5 m a dĺžka krokvy je do 5 m. Na streche je použitá krytina Lindab Maxima a stavba sa nachádza v snehovom pásme 3.

5 x 4,42 = 22,1

dĺžka hrany na odkvape x koeficient z tabuľka = počet zachytávačov

Výsledok je 22,1, po zaokrúhlení 22 ks. To znamená, že potrebujeme 22 ks zachytávačov snehu, ktoré rozmiestnime podľa príslušného nákresu.

1. Ak je v predlohe pre výpočet cenovej ponuky uvedené miesto stavby, spoločnosť Lindab a.s. vyhotovuje túto cenovú
    ponuku štandardne podľa mapy snehových oblastí
2. Ak v predlohe pre výpočet cenovej ponuky nie je uvedené miesto, kde sa stavba nachádza, spoločnosť Lindab
    vypracuje ponuku štandardne pre 1 a 2 snehové pásmo a neručí za škody na materiáli a majetku, ktoré budú zapríčinené
    nedostatočným alebo zlým technickým riešením danej strechy.
3. Na vyžiadanie Vám vypracujeme návrh rozmiestnenia a aplikácie snehových zachytávačov ZADARMO.

1. Ak je v predlohe pre výpočet cenovej ponuky uvedené miesto stavby, spoločnosť Lindab a.s. vyhotovuje túto cenovú
    ponuku štandardne podľa mapy snehových oblastí
2. Ak v predlohe pre výpočet cenovej ponuky nie je uvedené miesto, kde sa stavba nachádza, spoločnosť Lindab
    vypracuje ponuku štandardne pre 1 a 2 snehové pásmo a neručí za škody na materiáli a majetku, ktoré budú zapríčinené
    nedostatočným alebo zlým technickým riešením danej strechy.
3. Na vyžiadanie Vám vypracujeme návrh rozmiestnenia a aplikácie snehových zachytávačov ZADARMO.

Snehové oblasti č. 4 a 5 (viď mapa snehových oblastí SR) sa považujú za oblasti extrémne. V tomto prípade sa k navrhovaniu snehových zachytávačov pristupuje individuálne len na základe dopytu zákazníka. Typ, množstvo a rozmiestnenie snehových zachytávačov navrhne technické a statické oddelenie spoločnosti Lindab a.s., na základe objednávky.

Nie všetci majú radi čísla…

My ale áno! A radi Vám s tým pomôžeme…

Bezplatná infolinka: 053 3 913 000

Email: informacie@lindab.com