Lindab logo
Bezplatná infolinka
053 39 13 000
Email
informacie@lindab.com
Fakturačná adresa
Lindab a.s.
Jamník 278, 053 22
IČO
36214604
DIČ
2020035061
IČ DPH
SK2020035061

Ako na montáž odkvapu ?

Ako na montáž odkvapu ?

Ako začať s montážou odkvapového systému ?

Pripravili sme si pre Vás krátky opis toho, ako správne namontovať odkvapový systém Lindab Rainline na Váš domov.

 

V tomto blogu si prejdeme tri najzákladnejšie body:

 

  • Dimenzovanie
  • Montáž hákov
  • Určenie dĺžky medzikusu

Dimenzovanie

Vynásobením dĺžky strechy X šírkou Y zistíte
plochu A (plochu, na ktorú dopadajú dažďové
kvapky).

V spodnej tabuľke uvidíte, ktorú alternatívu
použijete.

Pododkvapové žľaby sa montujú v spáde
minimálne 5 mm/m.

Odpadové rúry sa montujú max. po každých

10 m dĺžky pododkvapového žľabu.

Montáž hákov

Pre zjednodušenie a správne vyspádovanie
žľabu odporúčame na hákoch označiť ceruzkou
miesto ohybu (obr. A). Nezabudnite
háky očíslovať. Najmenší odporúčaný spád
podľa STN je 5 mm/m. Začnite tým, že
namontujete prvý a posledný hák a natiahnite
medzi nimi špagát. Potom namontujte
ďalšie háky v línii podľa špagátu. Háky sa
montujú na krokvy, alebo na debnenie nad
krokvami, s rozmedzím 80 až 120 cm. Háky
sa upevňujú skrutkami alebo klincami. Pokiaľ
je dĺžka žľabu väčšia ako 10 m, montujú
sa žľaby so spádom od stredu ku krajom
(ku zvodom). Dlhý hák sa ohne a namontuje
podľa obrázka A. K ohýbaniu použite
ohýbačku KBO alebo hák ohnite vo zveráku
s použitím rúrky s priemerom minimálne
20 mm tak, aby bol ohyb plynulý a hák sa
nepoškodil. Krátke háky montujte podľa
obrázkov B. Pri ohýbaní hákov je nutné brať
ohľad na to, že predná hrana žľabu má byť
nižšia o cca 6 mm proti zadnej hrane.

Určenie dĺžky medzikusu

Dĺžku medzikusu môžete upraviť podľa uvedenej tabuľky.

Niekedy je lepšie to nechať na profesionálov…

Nechajte to na nás a my Vám radi pomôžeme!