Lindab logo
Bezplatná infolinka
053 39 13 000
Email
informacie@lindab.com
Fakturačná adresa
Lindab a.s.
Jamník 278, 053 22
IČO
36214604
DIČ
2020035061
IČ DPH
SK2020035061

BIM objekty v praxi

Nemocnica vo švédskom Lycksele

BIM objekty v praxi

 

Sektor stavebníctva sa v súčasnosti čoraz viac digitalizuje. V tomto procese spoločnosť Lindab nezaostáva, a postupne rozširuje svoju databázu BIM objektov o kľúčové produkty zo svojej produkcie.

 

Veľmi dobrým príkladom je projekt nemocnice vo švédskom Lycksele, kde hlavnú úlohu v projekte zohrávali moderné BIM objekty, ktoré urýchlili a zjednodušili celý stavebný návrh. Tento projekt popisuje v nasledovnom článku jeho tvorca, Jonathan Jacobsson z projektantskej kancelárie TM Konsult.

 

Pri príprave tohto projektu sa Johan Jacobsson rozhodol použiť projekčný software Autodesk Revit a snažil sa využiť čo najviac existujúcich komponentov, ktoré sú navrhnuté v podobe BIM objektov.

 

„Vzhľadom k tomu, že Lindab má všetky dostupné BIM objekty umiestnené v databáze https://www.bimobject.com/en/product?brand=lindab, bolo ľahké zorientovať sa v ponuke a možnostiach, ktoré v danom projekte mám. Je praktické, že všetky ponúkané BIM objekty majú rovnakú architektúru, ponuku parametrov a názvoslovie.“

 

Ktoré BIM objekty ste použili v tomto projekte?

 

„Použil som produkty Lindab v troch oblastiach projektu, zahŕňajúce falcovanú krytinu Lindab Seamline, komletný odkvapový systém Lindab Rainline a v neposlednom rade zachytávače snehu či komponenty pre bezpečný pohyb osôb na streche, ako sú lávky, rebríky a montážne doplnky z rady bezpečnostných prvkov Lindab Safety.“

 

Výhod použitia je nespočetne, ale za hlavnú Johan Jacobsson považuje, vysokú detailnosť prvkov a jednoduchosť aplikácie.

 

„Tiež si myslím, že je mimoriadne užitočné mať možnosť zmeniť parametre prvkov, alebo ich osadenie neskôr pri projektovaní. Bez toho by to predstavovalo množstvo práce porovnateľné s 2D projektovaním. Ako dôležitý benefit chápem aj komplexnú možnosť vykazovať použité prvky a s tým spojené zjednodušenie práce pre rozpočtára, nákupcov i pracovníkov stavby samotnej.“

Johan Jacobsson, autor projektu

 

Projekt: Nemocnica v Lycksele, Švédsko
CAD/BIM software: Autodesk Revit
Štúdio: TM Konsult v Lycksele.
Generálny dodávateľ: Contractor Bygg AB
Popis projektu: Nová falcovaná strecha s kompletným odkvapovým systémom a bezpečnostnými prvkami