Lindab logo
Bezplatná infolinka
053 39 13 000
Email
informacie@lindab.com
Fakturačná adresa
Lindab a.s.
Jamník 278, 053 22
IČO
36214604
DIČ
2020035061
IČ DPH
SK2020035061

Snehové zábrany Lindab

Zachytávače snehu Lindab

sú dôležitou súčasťou strešného systému, ktoré dopomáhajú k bezpečnosti nie len na streche, ale aj pod ňou. Rozumie sa tým ochrana strechy ako aj priľahlého priestoru pred náporom snehu. Sú doporučené a často krát aj predpísané projektom pre strechy so sklonom vyšším než 10°. Snehové zábrany musia byť inštalované hlavne na dlhých strechách, kde je však nutné rešpektovať závislosť maximálnej dĺžky krokvy a účinnosť jedného radu zachytávačov.

1-1
1-2
1-3
1-4

Pri návrhu snehových zábran je potrebné brať do úvahy sklon strechy, jej dĺžku, tvar a snehové zaťaženie oblasti, kde sa stavba nachádza. Snehové zábrany sú inštalované v jednom alebo viacerých radoch nad sebou podľa dĺžky krokvy a snehového zaťaženia strechy. Viacúrovňové strechy (prístavby, vikiere a pod.) si vyžadujú viac radov snehových zábran.

Pozrite si tabuľky, príklady a snežnú mapu Slovenska.

Zachytávače snehu